Stadgar


På Akalla Koloniträdgårdsförenings årsmöte den 20 mars 2002, antogs FSSK:s normalstadgar för föreningar med kommentarer. De finns att ladda ner här:  

normalstadgar_a4

     

          Tjänsteutlåtande Stockholms stad

Här kan du hämta tjänsteutlåtandet från Stockholms stad, med regler som gäller för odlingslotter:

  Regler odlings-fritidsträdgårdar