Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?

Mejla till oss här nedan via intresselistan@akallakoloni.se

I Akalla finns ca 170 odlingslotter på i genomsnitt 60 kvm.
Stockholms Stad äger marken som koloniträdgårdsföreningen förvaltar.
Inträdesavgiften för att bli medlem i föreningen är en engångsavgift på 250 kr. Arrendeavgiften (markhyran) för en odlingslott på ca 60 kvm är ca 500 kr/år. Medlemsavgiften per år är 175 kr. I den ingår bland annat en prenumeration på tidskriften Koloniträdgården som utkommer med 4 nummer per år samt en olycksfallsförsäkring som gäller om det skulle hända något när du hjälper föreningen, t.ex. under arbetsdagen.

Om du är intresserad av att bli medlem i föreningen och arrendera en odlingslott, kontakta oss genom att maila till:

intresselistan@akallakoloni.se

Då lägger vi in dig på kölistan och kontaktar dig, när det blir din tur, för ett möte med ett par personer från styrelsen där vi visar den lediga lotten. Vi samtalar också om vad det innebär att vara medlem i en förening, om odlingsintresse och de regler och krav som finns med i föreningens ordningsregler. (Du kan läsa dem på hemsidan).

När du bestämt dig för att tacka ja till en kolonilott får du betala inträdesavgift och andra avgifter och skriva på ett arrendeavtal vid ett nytt möte.

Sedan är det bara att ta fram spaden och börja gräva!


      Allemansrätten ger alla tillgång till naturen - men under ansvar.


      Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.


Du får inte får ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från levande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det är risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.


Läs mer här om Allemansrätten