Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?

Mejla till oss här nedan via intresselistan@akallakoloni.se

 
 
 
 


      Allemansrätten ger alla tillgång till naturen - men under ansvar.


      Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.


Du får inte får ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från levande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det är risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.


Läs mer här om Allemansrätten
I Akalla finns 148 odlingslotter på 60 kvm.

Stockholms Stad äger marken som koloniträdgårdsföreningen förvaltar.

Arrendeavgiften för en odlingslott på ca. 60 kvm är ca. 500 kr per år.

Att bli medlem i föreningen kostar 250 kr.

I medlemsavgiften ingår prenumeration på Koloniträdgården, Koloniträdgårdsförbundets tidskrift som utkommer med fem nummer per år, samt en olycksfallsförsäkring om det skulle hända något när du hjälper föreningen.

Om du är intresserad av att bli medlem i föreningen och arrendera en odlingslott, kontakta oss genom E-post: intresselistan@akallakoloni.se.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna