Kontakta oss


Kontakt med styrelsen sker enklast via e-post: info@akallakoloni.se


Lottuthyrning: intresselistan@akallakoloni.se


Valberedning: valberedning@akallakoloni.se


Ordförande: Sture Caesar


Ansvarig för hemsidan: Reza Arsia, webmaster@akallakoloni.se


Föreningens plusgirokonto: 931291-9Styrelsen i Akalla Koloniträdgårdsförenig:


Sture Caesar,   Ordförande                 (lott 64)
Morteza Davar, Kassör                       (lott 71)

Silvia Viforr, Ledamot                          (lott 14)

Nagham Ishak, Ledamot                    (lott 116)

Ingrid Karaduman-Hansen, Ledamot (lott 6)Suppleant


Anna Lundh,     Sppleant            (lott 45)

Reza Arsia,       Supleant            (lott 129)

Carin Östman,  Supleant            (lott 39)Kontaktpersoner för lottuthyrning


Morteza Davar                           (lott 71)

Sture Caesar                             (lott 64)


Revisorer


Mahin Moradi,     Revisor

Birgitta Niklason, Revisorssupleant


Valberedning  


Hamid Hedlund Rofouian        (lott 109) sammankallande

Mejla till oss här nedan via info@akallakoloni.se