Kontakta oss


Kontakt med styrelsen sker enklast via e-post: info@akallakoloni.se


Lottuthyrning: intresselistan@akallakoloni.se


Valberedning: valberedning@akallakoloni.se


Ordförande: Sture Caesar


Ansvarig för hemsidan: Reza Arsia, webmaster@akallakoloni.se


Föreningens plusgirokonto: 931291-9Styrelsen i Akalla Koloniträdgårdsförenig:


Sture Caesar, ordförande         (lott 64)
Mahin Moradi, kassör               (lott 134A)
Elisabeth Qvist, ledamot           (lott 72)

Ewa Mikulska Hiwot, ledamot   (lott 18)Suppleant


Reza Arsia, suppleant           (lott 129)
Anna Lundh, suppleant         (lott 45)

Birgitta Niklason, suppleant   (lott 131)


Kontaktpersoner för lottuthyrning


Ewa Mikulska Hiwot (lott 18)

Revisorer


Morteza Davar          (lott 71)

Danuta Abramovich, (lott 112) revisorssuppleantValberedning  


Hamid Hedlund Rofouian (lott 109) sammankallande
Ulrika Bengtsson              (lott 57)

Mejla till oss här nedan via info@akallakoloni.se