Akalla Koloniträdgårdsförening

Ni som ännu inte har lämnat er e-postadress för att få föreningsutskick via mejl kan göra det genom att skicka ett mejl till info@akallakoloni.se.


       

           Info från föreningen


Träd

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.


Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?


Hitta oss

Akalla Koloniträdgårdsförening är belägen invid Akalla By, där det vidsträckta fältet och skogen tar vid. Från Akalla centrum vandrar du söderut ner mot Järvafältet, igenom Akalla By och förbi minigolfbanan, och kommer då fram till odlingslotterna.

Problemlösning

Att vara kolonist i Stockholms stad, att vara medlem i en koloniförening och arrendera en lott av föreningen, som i sin tur arrenderar marken av staden, innebär skyldigheter och ansvar utöver att odla sin lott. Alla medlemmar har tillsammans ett ansvar för föreningen.

           Till medlemmarna i Akalla Koloniträdgårdsförening


          KALLELSE TILL  ÅRSMÖTE I AKALLA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING


Tid: Tisdagen den 31 mars 2020, kl. 18.30. Kaffe serveras från kl. 18.00.
Plats: Samlingslokalen, kaféet i Akalla by

OBS! Motioner som medlemmarna vill lämna till årsmötet ska vara insända till styrelsen senast den 3 mars, adress: info@akallakoloni.se. Motionerna och styrelsens svar och förslag kommer att publiceras på föreningens webbsida (www.akallakoloni.se) senast den 17 mars.

Läs mer om Dagordningen!


 

         

           Meddelande från valberedningen


Maila gärna till valberedning@akallakoloni.se om du vill nominera någon eller om du själv skulle vilja sitta med i styrelsen.


Vänliga hälsningar

Ulrika Bengtsson, Hamid Rofouian Hedlund och Hilkka Suomalainen


Februari

Dags att så chili och purjolök inomhus, liksom Flitiga Lisa och Pelargon, som har en lång utvecklingstid.

Glesa ut gamla bärbuskar om du inte gjorde det redan i höstas.

Frökatalogerna brukar börja komma i februari, titta i plantbutiker eller i fröfirmor på nätet.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna