Ny ordningsregel gällande plantering av träd på odlingslotter

Ny ordningsregel gällande plantering av träd på odlingslotter:

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.

Styrelsen i Akalla koloniträdgårdsförening