Vinbärsgallkvalster

Vinbärsgallkvalster. Foto: Snösätra Norra Koloniträdgårdsförening

Om knoppar på svartvinbärsbuskar är uppsvällda och inte utvecklas till blad är det fråga om vinbärsgallkvalster. Inuti de uppsvällda knopparna finns massor av vita, mikroskopiskt små gallkvalster och deras ägg. Med hjälp av vinden och insekter kan de sprida en virussjukdom, reversion, som kan göra svartvinbärsbuskar på koloniområdet sterila. Så plocka bort och förstör de uppsvällda knopparna tidigt på våren.

Olika sorters svarta vinbär är olika mottagliga för gallkvalster. FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) har gjort försöksodlingar för att hitta sorter som är motståndskraftiga. Av de sorter som finns i handeln idag rekommenderas skotska Ben Gairn och svenska Titania.

Rapporten från försöksodlingarna finns att hämta här: Rapport provodling Svarta Vinbär. Den har sammanställts av Solveig Sidblad, trädgårdskonsulent på FOR / Koloniträdgårdsförbundet.

Läs mer här: Vi måste snabbt ta bort angripna svarta vinbärsbuskar.