Odling

Svarta vinbär
Om knoppar på svartvinbärsbuskar är uppsvällda och inte utvecklas till blad är det fråga om vinbärsgallkvalster. Med hjälp av vinden och insekter kan de sprida virussjukdomen reversion, som kan göra svartvinbärsbuskar på koloniområdet sterila. Plocka bort uppsvällda knoppar och förstör dem, för inuti dem finns massor av vita, mikroskopiskt små gallkvalster och deras ägg.

Olika sorters svarta vinbär är olika mottagliga för gallkvalster. FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) har gjort försöksodlingar för att hitta sorter som är motståndskraftiga. Av de sorter som finns i handeln idag rekommenderas skotska Ben Gairn och svenska Titania.

Solveig Sidblad på Koloniträdgårdsförbundet har sammanställt resultaten av försöksodlingarna. Rapporten finns att ladda ner i en pdf-fil  här: Rapport provodling Svarta Vinbär