Tjänsteutlåtande Stockholms stad

Här kan du hämta tjänsteutlåtandet från Stockholms stad, med regler som gäller för odlingslotter: Regler odlings-fritidsträdgårdar