Det började 1976

Det var militärt övningsfält på området innan kolonin anlades. När de första kolonisterna satte spaden i jorden fick de upp militärkängor och många patronhylsor. I början var arrendet för en lott 20 kr om året, men då fanns det inget vatten. Det fick man hämta i Akalla By.

Man med en hacka på åker