Kontakta oss

 

 

Kontakt med styrelsen sker enklast via e-post: info@akallakoloni.se

Lottuthyrning: intresselistan@akallakoloni.se

   Ordförande: Reza Arsia 

Ansvarig för hemsidan: Reza Arsia, webmaster@akallakoloni.se

 Föreningens plusgirokonto: 931291-9

 

Styrelsen i Akalla Koloniträdgårdsförenig

Reza Arsia, ordförande ( lott 129 och 129A  )

Marie Ryberg, kassör ( lott 138 och 139 )

Elisabeth Qvist, ledamot ( lott 72 )

Soughra Tahmesebj, ledamot ( lott 36 och 37 )

Irandokht Akbari, ledamot ( lott  114 )

 

Suppleanter

Anna Lundh, suppleant ( lott 45 )

Kristina Bah, suppleant ( lott 71 )

Mahin Moradi, suppleant ( lott 134 A )

 

Revisorer

Bela Johansson, revisor ( lott 19 och 20 )

Maarja Undrils Cederlöf,  revisorssuppleant ( lott 135 )

 

Kontaktpersoner för lottuthyrning

Reza Arsia, ordförande ( lott 129 och 129A  )

Marie Ryberg, kassör ( lott 138 och 139 )

 

Valberedning

Ulrika Bengtsson ( valberedning@akallakoloni.se )

 Posted by at 06:10