Intresserad av att arrendera en odlingslott?

 

Intresserad av att arrendera en odlingslott?

Kontakta ansvarig för lottuthyrningen, Amir Bakthtiari, telefon: 073 – 362 75 30 . E-post: intresselistan@akallakoloni.se.

Mer info finns här i menyn Om oss, fliken Bli medlem.