Stadgar

 

På Akalla Koloniträdgårdsförenings årsmöte den 20 mars 2002, antogs FSSK:s normalstadgar för föreningar med kommentarer. De finns att ladda ner här :

normalstadgar_a4