Drivbänk

 

Här finns beskrivning på en drivbänk som kan bli en stuka på vintern: Drivbänk

Artikeln som är hämtad ur Koloniträdgården nr 4, 1996, har skrivits av Ingrid Nordwall.