Bli medlem

Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?

 

I Akalla finns 148 odlingslotter på 60 kvm.

Stockholms Stad äger marken som koloniträdgårdsföreningen förvaltar.

Arrendeavgiften för en odlingslott på 60 kvm är 500 kr per år.

Att bli medlem i föreningen kostar 250 kr.

I medlemsavgiften ingår prenumeration på Koloniträdgården, Koloniträdgårdsförbundets tidskrift som utkommer med fem nummer per år, samt en olycksfallsförsäkring om det skulle hända något när du hjälper föreningen.

Om du är intresserad av att bli medlem i föreningen och arrendera en odlingslott, kontakta oss genom E-post: intresselistan@akallakoloni.se.