Jul 222018
 

Lövträd är särskilt avstressande, enligt forskning. Foto: pixabay.com

Hej alla medlemmar! Vi vill be er att tänka på detta:

• Det är eldningsförbud i Stockholms län, tills kommunen säger annat.

• Var sparsam med vattnet och samverka med dem som du delar vattenkran med så att alla kan få rimligt tillträde till vattenkranen. (Detta står i våra gemensamma ordningsregler).

• Vi polisanmäler alla som går in på lotter utan lottinnehavarens godkännande att vara där.

Ny ordningsregel gällande plantering av träd på odlingslotter:

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Akalla koloniträdgårdsförening

www.akallakoloni.se

 Posted by at 14:30

Sorry, the comment form is closed at this time.